Villkor

Följande villkor gäller i samband med cykeluthyrning.

1. Cyklar och övrig utrustning uthyres endast mot uppvisande av giltig legitimation.

2. Uthyraren levererar cykeln och övrig utrustning i gott skick.
Hyrestagaren intygar att man erhållit hyrd cykel och övrig utrustning i gott skick.

3. Hyrestagaren ansvarar för skador på cykel och övrig utrustning.
Vid eventuell skada ska hyrestagaren betala material samt reparationskostnad.

4. För överskriden hyrestid debiteras, utöver extra dagshyra, en förseningsavgift med 150SEK per dag och cykel.

5. Om cykel eller övrig utrustning skulle bli stulen under uthyrningstiden ersätter hyrestagaren
uthyraren med det fulla värdet av det stulna.

6. Hyrestagaren ansvarar vid skador som drabbar tredje man.

7. Uthyraren tar inget som helst ansvar för person eller klädskada som kan uppstå under uthyrningstiden.

8. Hyrestagaren ska förvalta cyklar och övrig utrustning väl. Han/hon får inte köra över trotoarkanter eller
transportera fdler personer än vad utrustningen är gjord för.

9. Vid tidigare återlämnande av cykel och övrig utrustning är den uppgjorda hyran gällande.

10. Efter genomgång av cykel och uthyrningen avslutas förstörs hyreskontraktet för att skydda kundens integritet
och av hänsyn till GDPR-lagen.